ניהול ובקרה

חברת אהוד תייר ניהול והנדסה מספקת שירותי ניהול, תיאום ובקרה למגוון פרויקטי בנייה ותשתיות. החל משלב התכנון ועד גמר התחשבנות עם ספקים.

במסגרת פעילות זאת החברה מספקת את השירותים הבאים:

 • ביקורת מעקב ועדכון בשלב התכנון המוקדם והוצאת היתרי בנייה.

 • ביקורת ומעקב תקציבי לאורך כל חיי הפרויקט.

 • ליווי הכנת מסמכי מכרז ומתן ייעוץ הנדסי להכנת מפרטים הנדסיים ודרישות טכניות.

 • ביקורת, מעקב וניהול לוחות זמנים בשלבי התכנון והביצוע עד מסירת הפרויקט למזמין.

 • ליווי הביצוע של הפרויקט על כל הליכיו ושלביו, לרבות: בדיקת הצעות קבלניות שהוגשו במכרזים.

 • תיאום מול הרשויות וקבלת אישורים, היתרים לביצוע עבודות.

 • ליווי עדכוני תכנון במהלך הביצוע.

 • בדיקת מסמכי תכנון, מפרטים, כתבי כמויות והתאמתם לאתר הבנייה ולהסכם עם הקבלן ולהיתרי הבנייה.

 • ליווי וניהול התקשרויות חוזיות והסכמים עם מתכננים, קבלנים וספקים אחרים.

 • בדיקה ואישור חשבונות של כל הגורמים הנוגעים בפרויקט, ובכלל זה: מתכננים, קבלנים, מנהל פרויקט ומפקח, והעברתם למזמין.

 • ניהול מעקב אחר עמידת המתכננים והקבלנים בתנאי המכרז.

 • ליווי ועזרה למזמין בכל הקשור לניהול מו"מ, ניהול תביעות משפטיות וייעוץ הנדסי שוטף למזמין.

במסגרת מתן שירותי תיאום ובקרה ביצעה חברת אהוד תייר ניהול והנדסה הליך בקרה עבור מפעל הפיס לתכנון והקמה של מוסדות חינוך, ציבור ותרבות בתחומי רשויות מקומיות ואזוריות שונות ברחבי הארץ. הפרויקט כלל הקמתן של כ- 2,350 כיתות לימוד בפריסה ארצית. להלן פירוט חלקי של הרשויות בהן פעלה חברתנו: 

צור קשר

כתובת: הרטום 12, הר חוצבים ירושלים

טלפון: 02-5711661

פקסימליה: 02-5820919

© Powered by Fuzion Studio 2018.